Cennik

Cennik dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym.

Wartość brutto

Opłata za wypożyczenie
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

od 1 do 20 minuty

0 zł

od 21 minuty i każda następna minuta

0,03 zł/minuta

Cennik ulgowy* dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym.

Opłata za wypożyczenie

od 1 do 720 minuty (12 godzin)

0 zł

Opłata za przekroczenie 720 minut (12 godzin) wypożyczenia

200 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:

Roweru standardowego

4 100 zł

Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym

4 800 zł

*dla posiadaczy aktywnej Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Opłaty dodatkowe

Opłata inicjalna

10 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji SRM JASkółka (premiowany Zwrot)

2 zł

Pozostawienie Roweru poza Stacją SRM JASkółka w Strefie Użytkowania (płatny Zwrot)

6 zł

Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru

200 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej

450 zł

Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania

450 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym

600 zł

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

200 zł

Nieautoryzowany przejazd

100 zł

Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.)

100 zł