Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 32 630 64 44
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci)

Reklamacje i zapytania
e-mail: bok@rower.jastrzebie.pl

Dla mediów
Biuro Prasowe
e-mail: media@nextbike.pl
tel.: +48 696 003 711

Reklama na rowerach i stacje sponsorskie
e-mail: reklama@nextbike.pl
tel.: +48 690 855 170

Nextbike S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel. +48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Nextbike Polska S.A., monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienia podnoszenia jakości usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działającym na zlecenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
  7. Jako że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  8. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.